Värinauha – Ehdotus Tampereen Hiedanrannaksi

By Teemu Jama, 14.7.2017

WSP laati syksyllä 2016 ehdotuksen Tampereen Hiedanrannan kansainväliseen ideakilpailuun. Kilpailun tavoitteena oli muodostaa Hiedanrannan alueelle houkutteleva tulevaisuuden kaupunginosa. Kilpailualue koostuu entisen Metsä Boardin sellutehtaan alueesta, Lielahden kaupallisesta alueesta tehtaan länsipuolella sekä tehtaan itäpuolella kaupungin keskustan suuntaan jatkuvasta pitkästä ranta-alueesta. Alueella sijaitsevat nykyisin muun muassa Lielahden kartano puistoineen.

WSP ehdotuksessa ”Värinauha” Hiedanrannan kolmella osa-alueella on selkeästi oma identiteettinsä. Omaleimaisia osa-alueita yhdistää koko alueen läpi kulkeva raitiotien reitti, joka toimii samalla kevyen liikenteen laatukäytävänä ja viheryhteytenä.

Pispalanselän järvikaupunki yhdistää Hiedanrannan Tampereen keskustaan ainutlaatuisella tavalla. Alue rakentuu erillisistä saarista mikä mahdollistaa sen toteuttamisen joustavasti vaiheittain. Pispalanselällä asutaan, toimitaan ja oleskellaan veden ääressä. Kaupunkitiloista avautuu kiinnostavia näkymiä järvelle, kanaville ja rannoille.

Rouhea Tehtaankylä rakentuu sellutehtaan ja Lielahden kartanon historiallisten paikkojen, rakennusten ja kerroksellisen kulttuurin ympärille. Tehdasrakennukset ja kartano muodostavat Hiedanrannan kulttuurisen toiminnan sydämen. Lielahden Vilinä on Hiedanrannan mielenkiintoinen ja rohkea muutospöhinän keskus. Raitiotielinja muodostaa alueelle vahvan keskusakselin, jonka ympärille uusi rakentaminen kasvaa orgaanisesti. Alueen uusiutuminen tapahtuu vaiheittain, jolloin olevat toiminnot voivat jatkua samanaikaisesti uuden rakentamisen kanssa.

Hiedanrannan viheralueet muodostavat kattavan ja monipuolisen viherverkoston. Erityisesti osa-alueiden nivelkohdat on suunniteltu liikunta- ja virkistyskäyttöön. Olemassa olevaa luontoa ja sen ominaispiirteitä säilytetään suunnitelmassa mahdollisimman paljon. Viherverkoston tarjoamat ekosysteemipalvelut parantavat alueella asuvien ja asioivien elämänlaatua ja alueen ekologista kestävyyttä.