Kävelyvirta-analyysit suunnittelun tukena

By wspdw_admin, 29.5.2017

Mihin syntyy uuden kaupunginosan vilkkain katu? Miten asiointivirrat ja kävelyvirrat korreloivat keskustassa? Miten uusi kauppa/pysäkki/pysäköintilaitos muuttaa kävelyvirtoja?

WSP:n kaupunkianalytiikka tarjoaa välineitä data-perusteiseen vaikutusarviointiin ja -suunnittelupäätösten tekoon. Lisätietoa tuija.pakkanen@wsp.com ja tuomas.santasalo@wsp.com

Projektiesimerkkejä:

Helsingin keskustan kävelyvirtojen ja asiakasvirtojen korrelaatio.

Helsingin keskustan lasketut kävelyvirrat ja liiketilojen mukaiset asiakasvirta-arviot samalla kartalla.

Palveluiden lähisaavutettavuus on keskeinen mittari hyvälle kaupunkiarkkitehtuurille.

Helsingin Malmin lentokentän kaavaluonnos: Palveluiden lähisaavutettavuus kevyen liikenteen reittien kautta tulisi kohdistua samoille alueille, kuin saavutettavuus tieverkoa pitkin.

Palveluiden lähisaavutettavuus katuverkkoa pitkin on keskeinen mittari hyvälle kaupunkiarkkitehtuurille.

Helsingin Östersundomin kaupunginosan metro -vaihtoehdon lähisaavuttettavuus: Palveluiden lähisaavutettavuus katuverkkoa pitkin on keskeinen mittari hyvälle kaupunkiarkkitehtuurille.

ps.

Katso myös kävelyvirtaennuste Tampereen Kunkkuparkin suunnitteluun täältä!

Kävelyvirtojen ennustaminen edellyttää verkostosaavutettavuuden laskentamallien hallintaa. Olemme kehittäneet verkostosaavutettavuuden laskentaa ns. naapurustoanalyysin pohjalta. Naapurustoanalyysistä saat lisätietoa CITYROI tuotesivulta.

Katuverkoston suunnittelu ja sen jatkuva kehittäminen on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti tärkein kaupunkisuunnittelun kohde.