Esitesuunnittelu

By Design Studio, 11.4.2017

Pyöräilymetropoli 2017 on pyöräliikenteen kehitystä ja kaupunkilaisten mielipiteitä esittelevä julkaisu.

Projektin tavoitteeksi asetettiin ympärivuotisen pyöräilyn edistäminen, liikenteestä aiheutuvien haittojen vähentäminen sekä arjen sujuvan liikkumisen mahdollistaminen pääkaupunkiseudulla.

WSP Design Studio loi katsauksen, painetun julkaisun sekä nettisivut, jossa käsitellään ajankohtaisia faktoja pääkaupunkiseudun pyöräilytilanteesta ja tavoitteista sekä asukkaiden mietteitä ja toiveita pyöräilyyn liittyen.