Kehä(kaupunki) II ?

By wspdw_admin, 1.2.2017

Kehätie kaupunginosiksi

Kehä II Länsiväylän ja Turuntien välillä valmistui vuonna 2000. Kehä II:n jatkeesta Turuntieltä koilliseen on laadittu suunnitelmia 90-luvun alusta viime päiviin. Kustannustasonsa ja liikenteellisen standardinsa vuoksi hanke uhkaa jäädä vain varaukseksi kaavoihin. Kehä II jatkamisesta Hämeenlinnanväylälle on laadittu vuonna 2008 yleissuunnitelma, jonka mukaisen moottoriväylän rakennuskustannukset olisivat noin 650 miljoonaa euroa.

Uudenmaan maakuntakaavassa ja Espoon eteläosien yleiskaavassa jatke on esitetty yleissuunnitelman mukaisena moottoriväylänä eritasoliittymin Hämeenlinnanväylälle asti. Jatkeesta on vuosien aikana laadittu useita erilaisia vaihtoehtoisia suunnitelmia, mutta mikään niistä ei ole edennyt.

Laadimme Espoon kaupungille työn, jossa määritettiin uudet tavoitteet alueen kehittämiselle sekä näitä tavoitteita vasten tehdyt yhdyskuntarakennesuunnitelmat ja niiden arviot.

Tutustu raporttiin tästä!

?!