Kruunuvuorenrannan kaupallinen keskus

By Design Studio, 28.1.2016

Teimme Helsingin Kruunuvuorenrantaan selvityksen ja suunnitelman kaupallisten palvelujen sijoittamisesta. Laadimme myös konseptisuunnitelman kaupallisen keskuksen hybridikorttelista, jossa yhdistyvät kauppa ja asuminen.

Kruunuvuorenrantaan suunnitellaan asuntoja noin 12.000 asukkaalle. Alue on rakentumassa entisen öljysataman paikalle, Laajasalon länsiosaan. Kaupunginosaan tarvitaan myös kaupallisia palveluita. Kaupalliset palvelut on tarkoitus toteuttaa kaupunkirakenteen sisälle sekä alueen keskelle kaavoitettavaan kaupallisten palveluiden keskuskortteliin. Lisäksi kaupallisia palveluita sijoitetaan pienempinä keskittyminä muualle Kruunuvuorenrannan alueella.

Tavoitteena oli suunnitella Kruunuvuorenrannan kaupallisista palveluista vetovoimainen ja omaleimainen kokonaisuus, joka muodostaa miellyttävän kaupunki- ja asiointiympäristön sekä ottaa huomioon myös kaupan trendit ja yrittäjänäkökulmat. Tarkastelimme kaupallisten palveluiden mitoitusta ja sijoittumista koko Kruunuvuorenrannan alueella sekä tutkimme tarkemmin keskustakorttelin kehittämistä.

Keskustakorttelissa tutkimme, minkä kokoinen kaupallinen keskus on Kruunuvuorenrannassa optimaalinen ottaen huomioon alueelle ja alueen läheisyyteen kaavaillut muut kaupalliset palvelut. Lisäksi selvitimme, minkälainen kaupallinen konsepti on alueella toimiva. Selvitystyön taustaksi selvitimme kaupan ryhmien näkemykset Kruunuvuorenrannan kaupallisesta potentiaalista ja päivittäistavarakauppojen kiinnostuksen sijoittua alueelle. Laadimme keskustakorttelista konseptitasoisen arkkitehtisuunnitelman ja selvitimme kaupallisen keskuksen toiminnalliset lähtökohdat, sisältäen tontti- ja pihajärjestelyt sekä liikenne-, huolto-, pysäköinti- ja pelastautumisjärjestelyt.

Perustiedot:

Tilaaja: Helsingin kaupunginkanslia ja kaupunkisuunnitteluvirasto

Tehtävä: Selvitys ja suunnitelma kaupallisten palvelujen sijoittumisesta, markkinakatsaus sekä konseptisuunnitelma keskustakorttelista.

Tavoite: Kehittää Kruunuvuorenrannan kaupallisista palveluista vetovoimainen ja omaleimainen kokonaisuus, joka muodostaa miellyttävän kaupunki- ja asiointiympäristön sekä ottaa huomioon myös kaupan trendit ja yrittäjänäkökulmat.

Laajuus: 16 000 m²

Työryhmä: kaupan asiantuntijat KTM Tuomas Santasalo ja KTM Katja Koskela, pääsuunnittelija arkkitehti Juho Manka sekä liikennesuunnittelija Jari Laaksonen