Myyrmäen uusi bussiterminaali

By wspdw_admin, 11.11.2015

WSP suunnitteli Vantaan Myyrmäen bussiterminaalin ja siihen liittyvät katu- ja jalankulkualueet vuosina 2012-2014. Perusparannuksella valmistauduttiin Kehäradan alkavaan liikennöintiin sekä uuden bussilinjan 560 liikennöinnin aloituksen aiheuttamiin muutoksiin. Samalla koko alueen pinnoitteet, kasvillisuus sekä esteettömyys oli mahdollista nostaa uudelle laatutasolle ja parantaa koko alueen viihtyisyyttä ja käytettävyyttä. Terminaalin ympäristön suunnitteluun osallistuivat myös Näkövammaisten keskusliitto sekä Vantaa vammaisneuvosto. Suunnittelimme pinnoitteiden ja kasvillisuuden lisäksi pysäkkikohtaiset aikataulunäytöt, alueopastekalusteet sekä valaistuksen. LED-valaisimien avulla valaistustasoja nostettiin vastaamaan esteettömyyden erikoistasoa vaatimuksia. Kaikki valaisinpylväät sijoitettiin istutusalueille tai korvattiin seinäkiinnityksillä, jolloin ahtaaseen terminaalin saatiin lisätilaa jalankulkijoille. Erikoisvalaistuksella korostettiin alueen kaupunkikuvaa hallitsevaa rautatiesiltaa, jonka julkisivut valaistiin molemmin puolin 50m pitkillä RGBW-valaisimilla, joiden toimintaa ohjaa vuoden kiertoa mukaileva erikoisohjelma.

Lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Tommi Kärki 0400 324 930