Leppävaaraan uusi lähiliikuntapaikka

By wspdw_admin, 11.11.2015

Espoon Leppävaaraan avattiin toukokuussa 2015 uusi lähiliikuntapaikka, joka täydentää nykyistä Leppävaaran yleisurheilustadionin, uimahallin ja jäähallin muodostamaa urheilukeskittymää. Alue on materiaaleiltaan ja ilmeeltään laadukasta kaupunkitilaa, joka kannustaa kokeilemaan uusia lajeja ja toimii massatapahtumien viihtyisänä keskipisteenä. Alueen toiminnot suunniteltiin alusta alkaen tiiviiksi arkkitehtoniseksi kokonaisuudeksi, jonka muotokielen innoitteet löytyivät yleisurheilukentän kaarista ja sektoreista. Kokoontumisaukion keskelle suunniteltiin näyttävä 9m korkea teräksinen maamerkki, jonka led-matriisissa on reaaliaikainen kello, lämpömittari sekä mahdollisuus näyttää lyhyitä viestejä. Järjestyksessään Espoon kolmannen AngryBirds puiston teemaksi valittiin avaruus. Teema innoitti skeittialueen suunnittelussa kuun kraateripinnan imitointiin. Paikalla valettu skeittipuisto on yksi suomen suurimmista ulkoskeittialueista, joka toteutettiin yhtenä 1600m2 kappaleena ilman liikuntasaumoja. Vaativat pohjaolosuhteet edellyttivät lähiliikuntapaikan urakan jakoa kahdelle vuodelle. Vesihuolto ja erikoisrakenteet tehtiin valmiiksi ensimmäisenä vuonna ja pinnoitteet ja kasvillisuus seuraavana kesänä. Alueen kasvillisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota, jotta aukiomainen tila jäsentyisi viihtyisiin osa-alueisiin mm. tammikujanteilla ja puuryhmillä. Alueen vanhat kuusiaidat olivat uuden syntyvän tilallisen sommitelman keskeinen osa. Ne säilyivät tarkan suunnittelun, huolellisen työn toteutuksen sekä valvonnan ansiosta vahingoittumattomina rajaamaan uutta aukiotilaa.

Lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Tommi Kärki 0400 324930

kokonaisuus skede2