Vuorovaikutteisen valaistuskokemuksen suunnittelu pelimallilla

By wspdw_admin, 6.11.2015

Uusimmat huipputeknologiat mahdollistavat tulevaisuuden kohteiden realistisen virtuaalisen kokemisen. Tulevan Laajasalon raitiotieyhteyden Kruunuvuoren- ja Finkensillan valaistussuunnittelussa hyödynnetään Unity-pelimallia, valokuvaskannattuja materiaaleja sekä LuxRender valaistusohjelmaa realistisen virtuaalitilanteen luomiseksi.

Käyttäjän mukaan mukautuva valaistus on uutta teknologiaa, jonka toimivuutta ja käyttäjäkokemusta testaan pelimallin avulla. Pelimallin teko alkoi yhteistyönä Aalto-yliopiston opiskelijoiden kanssa Aallon Light Energy -tutkimushankkeen innoittamana. Hankkeen tavoitteena on kehittää ulkovalaistuksen energiatehokkuutta liikenneturvallisuutta heikentämättä. Pelimallilla tutkitaan, miltä mukautuva valaistus näyttää maisemassa ja sillalla sekä miten mukautuva valaistus vaikuttaa jalankulkijoiden kokemukseen ympäristön turvallisuudesta ja viihtyisyydestä.

Valmista mallia käytetään hankkeesta tiedottamiseen ja päätöksenteon tueksi. Mallin sisällä voi liikkua Oculus Rift 3D -lasien ja peliohjaimen avulla ja havainnoida suunniteltavaa kohdetta samasta perspektiivistä kuin kulkisi valmiissa kohteessa. Malli toimii myös internetin kautta esittelymallina ilman 3D-laseja.  Lisäksi mallista tullaan tekemään valmiita videotilanteita, joissa katsoja kulkee reitillä ja aukiolla sekä matkustaa raitiovaunussa. Malliin voi tutustua Laiturille tulevassa Ratikkanäyttelyssä 13.1.2016 alkaen.

Kuva3

Laajasalon raitiotieyhteyden sillat Kruunuvuorenrannasta keskustaan muodostavat uutta kaupungin silhuettia mereltä katsottuna ja uudenlaisia näkymiä kohti kaupunkia. Helsinkipuiston alueelle sijoittuvien Kruunuvuorenrannan ja Finkensillan valaistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota ratkaisujen turvallisuuteen, ekologisuuteen ja ympäristöön suuntautuvan häiriövalon minimointiin sekä pimeyden arvostukseen.

Sillan valotaso on himmennetty 10 % tasolle, kun sillalla ei ole kulkijoita. Valo voimistuu noin 100 m ennen kulkijaa suositusten mukaiselle tasolle ja himmenee jälleen noin 100 m kulkijan jälkeen. Raitiotien puolella valaistuksen kirkastuminen suunnitellaan ottaen huomioon raitiovaunun pysähtymismatka ja liikenneturvallisuuden asettamat vaatimukset.

TaM Pia Salmi Yksikön päällikkö WSP Design Studio
DI Leena Kaanaa Valaistussuunnittelun tuotepäällikkö WSP Design Studio
TaM Olli Poutanen Vuorovaikutussuunnittelija
Petter Gåsström Developer
Muotoilija AMK Feodor Mayow Mallintaja