Pasila Fix!

By wspdw_admin, 21.8.2015

WSP laati potentiaaliselle investorille näkemyksen kuinka Pasilan kilpailualueelle voitaisiin laatia BREEAM-Communities -sertifikaatin Excellent-tasoinen hanke. Helsingin kaupunki ja Senaattikiinteistöt valmistelevat alueelle kilpailua: http://www.helsinkihighrise.fi/ , jolla alueelle haetaan sekä ideaa että investoria. WSP:n laatima luonnos pyrkii osoittamaan, millä tavalla Pasilan pirstoutuneeseen ympäristöön voidaan saavuttaa BREEAM-tavoitteiden mukaisesti mahdollisimman paljon sekä julkista katu/aukiotilaa ja yhteyksiä että yksityistä kerrosalaa ilmastoystävällisellä tavalla. Luonnos pyrkii myös osoittamaan että vanhat VR:n makasiinit ovat alueen erityisyys, joiden roolia ja keskeisyyttä tulisi alueen suunnittelussa korostaa.

0185-1+2