WSP:n yhteissuunnittelun työkalupakki

By wspdw_admin, 2.7.2015

WSP:n inspiroivilla yhteissuunnittelumenetelmillä luodaan yhdessä laadukas ja havainnollisesti dokumentoitu visio tulevaisuudesta.

Hankkeen sidosryhmille ja asukkaille räätälöitävä ideointiprosessi tuottaa suunnittelijoille yhteisesti määritellyn alustan, johon tilaajien ja rahoittajien on helppo sitoutua. Tällä tavoin edetään päämäärätietoisesti strategian tavoitteista valmiiseen suunnitelmaan.

Työkalupakki koostuu lukuisista käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmistä, jotka olemme tuotteistaneet monialaisiin tarpeisiin julkisen ympäristön, liikenteen ja keskustojen suunnitteluun sekä yritysten strategiseen suunnitteluun. Menetelmät ovat monipuolisesti sovellettavissa projektien eri vaiheisiin, esimerkiksi  ideointiin ja vision luomiseen, sidosryhmien sitouttamiseen, projektin hyväksyttävyyden edistämiseen, brändin luomiseen ja johtamiseen sekä viestintään.