Kirkkonummelle tervetulo-opasteita

By wspdw_admin, 1.7.2015

Kirkkonummen kunta tilasi WSP:ltä talvella 2015 yleissuunnitelman kolmesta vaihtoehtoisesta tavasta toteuttaa tervetulo-opasteet kantatien 51 varressa. Projektiryhmään koottiin WSP:ltä maisema-arkkitehtuurin, muotoilun, kuvataiteen ja rakennesuunnittelun asiantuntijoita. Tilauksen mukaisesti laadimme suunnitelmat perinteiselle tienvarsikyltille sekä siitä johdettuna kyltille, johon integroidaan muuttuvaa sisältöä. Kolmantena vaihtoehtona tarkasteltiin suunnitteluratkaisua, jossa perinteinen kyltti korvataan ympäristötaideteoksella. Tervetulo-opasteen ideana on toimia kunnan maamerkkinä ja antaa positiivinen vaikutelma kunnasta tienkäyttäjälle.

Teräksestä muotoillut ehdotukset muodostavat erottuvan, modernin ja raikkaan yksityiskohdan maisemassa kunnan keskusta idästä ja lännestä päin lähestyttäessä. Esiselvitysvaiheessa tarkasteltiin neljää eri sijaintivaihtoehtoa, joista kaksi soveltui jatkokehittelyyn. Työssä laadittiin yleissuunnitelmat, joilla toimenpidelupaa voi hakea, sekä toteutuksen kustannusarviot.

Kirkkonummen kunnan tilaama työ on hyvä esimerkki WSP:n eri yksiköiden välisestä tiiviistä yhteistyöstä. Projektissa yhdistettiin onnistuneesti taiteen, muotoilun ja rakennesuunnittelun asiantuntemusta.