Savilahden henki

By wspdw_admin, 23.6.2015

3KASavilahti on Kuopion  merkittävin kehittämisalue luonnonkauniissa ympäristössä Kallaveden rannalla. Alueella sijaitsee monipuolinen paletti yrityksiä, oppilaitoksia ja palveluita. Jatkossa alueelle sijoittuu myös Savon koulutuskuntayhtymän ammattiopisto sekä mahdollisesti lisää Savonia-ammattikorkeakoulun tiloja. WSP laati alueen kaavoituksen pohjaksi Savilahden kampuksen vision sekä kolmen koulutusasteen toiminnallisen sijoittumissuunnitelman.

Projektissa keskeistä oli vuorovaikutus Kampuksen eri toimijoiden kanssa. Toiminnan ja tilojen tarpeita sekä toimijoiden välisiä synergiamahdollisuuksia, palveluverkostoa ja fyysisen kampusympäristön tavoitteita selvitettiin kyselyillä, haastatteluilla ja työpajatyöskentelyllä. Tiloista ja toiminnoista laadittiin synergiakarttoja, joiden avulla alueen synergiamahdollisuuksia voitiin havainnollistaa ja konkretisoida. Oppilaitosten sijoittumiselle laadittiin kaupunkirakennemalli, jossa oli kullekin toiminnolle useita vaihtoehtoisia sijoittumispaikkoja. Alueen kehityksen tueksi laadittiin myös kuvitettu visio, jossa kuvatiin, millainen Savilahden Kampus tulee olemaan 2020-luvulla.

Projekti antoi kampuksen ja houkuttelevan tulevaisuuden oppimisympäristön kehittymiselle vankan pohjan ja kasvatti toimijoiden yhteishenkeä, ”Savilahden henkeä”.