Juna-asemien esteetön opastus

By Design Studio, 15.4.2015

Uusille ja parannettaville rautatieasemille liityntäliikenneyhteyksineen tulee EU:n alueella laatia esteettömien reittien suunnitelma, jossa varmistetaan kaikille käyttäjille esteettömät yhteydet rautatieasemien alueella liikkuville.

Projektin tavoitteeksi asetettiin esteettömien reittien ja opastuspisteiden määrittely sekä karttojen suunnittelu heikkonäköisiä ja sokeita varten.

Leinelän asemalle laadittiin esteettömyyssuunnitelma, jonka perusteella suunniteltiin opastauluun sijoitettava koho-pisteopastekartta ja käsijohteiden pistekirjoitusopasteet asennusohjeineen. Kivistön aseman esteettömyyssuunnitelmassa määriteltiin alueen esteettömät reitit sekä laadittiin Kivistön aseman selko- ja kohokartan suunnitelmat.

Lopputulosksena määritettiin kehä-radan asemien EU-vaatimukset täyttävät esteettömät reitit ja niiden pohjalta suunniteltiin kehitetty koho-pisteopaste. Leinelän koho-pisteopaste toimi mallina kaikille Kehä-radan asemien koho-pisteopasteille.