Helsingin kaupunkitilaohje ajantasaisesti verkossa

By wspdw_admin, 13.3.2015

Helsingin kaupunkitilaohje on julkisen tilan hankintojen, suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon käsikirja suunnittelijoille, hallintokunnille ja päättäjille.  Ohjeessa tullaan määrittelemään Helsingille tyypilliset kaupunkitilan elementit, materiaalit, värit, detaljit ja niiden käytön periaatteet ja käyttökohteet.

Ohjeen suunnitteluvaiheen viestintää ja projektityötä palvelee sille avattu www-sivusto, jossa kaikki aineisto on ajantasaisesti käytettävissä. Sivusto sisältää kaikille avoimen tiedottavan sisällön ja asiasta lisätietoa antavat alasivut. Projektin jäsenille on salasanalla suojattu intra, jossa projektiaineisto on katsottavissa kaikilla mobiililaitteilla.

Lue lisää:

http://kaupunkitilaohje.hel.fi/