Sibbesborg 4 vuotta!

By wspdw_admin, 23.2.2015

Sipoon kunta järjesti vuonna 2011 kansainvälisen kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailun. Kilpailun tavoitteena oli selvittää, miten Söderkullaa ja Sipoonlahden ympäristöä eli Sibbesborgia tulisi kehittää, jotta alue vastaisi niin paikallisiin kuin kansainvälisiinkin kestävyyden tavoitteisiin tulevaisuudessa. Sipoon kunta haki kilpailulla sekä innovatiivista visiota että suunnittelukumppania sen toteutukseen. Kilpailun voitti ehdotus ”Nourish”, jonka tekijänä oli WSP Finland Oy. Tästä alkoi WSP:n ja Sipoon yhteistyö suunnittelukulttuurin ja yleiskaavoituksen kehittämisessä Sibbesborg -tavoitteita kohden. Nyt helmikuussa 2015 Sibbesborgin osayleiskaava on nähtävillä ja voit tutustua koko Master Plan työn vaiheisiin osoitteessa: http://www.sipoo.fi/fi/sibbesborg/virstanpylvaat

Työssä sovellettiin ensi kerran Suomessa arkkitehti Franz Oswaldin ja biologi Peter Baccinin ETH-Zurich -yliopistossa kehittämää yhdyskuntarakenteen suunnitteluprosessia nimeltään Netzstadt. (Netzstadt: Transdisziplinäre Methoden zum Umbau urbaner Systeme. Zürich , 1998)  Soveltaminen tehtiin sekä yhdyskuntarakenteen analyysien että prosessivaiheiden osalta. Myös Franz Oswald kutsuttiin Suomeen sparraamaan työssä. Erityistä menetelmäkehitystä tehtiin kestävyyden analyysitapojen ja indikaattorien suhteen. WSP laati Sibbesborg-kontekstiin räätälöidyn kokonaisvaltaisen konspetin, jolla ohjata kestävyyden kannalta oleellisia tekijöitä jatkosuunnittelussa: Eco-efficiency work package: Concepts for Sustainable Technical Systems (2013). Master Plan suunnittelun rinnalla WSP:n juuri valmistunut maisema-arkkitehti Daniela Rosqvist teki diplomityön Söderkullan maisema- ja kulttuuriarvojen huomioimisesta (Maalaismaiseman arvoista uuden kaupunkimaiseman piirteiksi , 2014). Työn pohjalta laaditaan alueen viheraluesuunnitelma.

Uudet analyysitavat toivat suunnitteluun uusia näkökulmia ja indikaattoreita. Prosessin jäsentely mallin mukaan toi vuorovaikutukseen oikea-aikaista kommunikaatiota ja havainnollisuutta. Vuorovaikutusmenetelmänä käytettiin mm. yhdysvalloissa yleisesti käytössä olevaa Charette-menettelyä, jossa yhden luentotyyppisen asukastilaisuuden sijaan järjestettiin suunnitteluviikko, jonka aikana suunnittelijat olivat tavattavissa Söderkullan kartanolla koko viikon ja muuttivat suunnitelmia konkreettisesti ja reaaliaikaisesti asukkaiden ajatuksien mukaisesti.

Lisää työn monista innovaatioista ja vaiheista löydät osayleiskaavan materiaalisivulta: http://www.sipoo.fi/fi/sibbesborg/suunnittelu/sibbesborgin_osayleiskaava

NStadt_to_NSibbe

SIBBE_havainnekuvat_Page_1

siboyk