WSP Telakkarannan suunnittelijaksi

By wspdw_admin, 4.12.2014

Vuoden 2015-16 aikana suunnitellaan Telakkarannan alueen julkiset kaupunkitilat ja rantalaiturit osaksi Helsinginniemeä kiertävää vetovoimaista ja urbaania rantavyöhykettä. Hankkeeseen sisältyy Telakkakadun uudistaminen ratikkareitteineen ja pysäkinympäristöineen. Yhteistyökumppanina hankkeessa on tanskalainen arkkitehtitoimisto Lundgaard & Tranberg, joka voitti alueen asemakaavan laadinnan pohjaksi järjestetyn Telakkarannan korttelien suunnittelukilpailun.