Viisas Otaniemi

By wspdw_admin, 28.11.2014

WSP koordinoi viisaan liikkumisen kehittämisohjelmaa Otaniemessä. Tavoitteena on suunnitella lähivuosina voimakkaasti kehittyvän ja metroasemanakin rakentuvan Otaniemen liikennepalvelut ja infra käyttäjälähtöisesti tukien kestäviä ja innostavia liikkumisratkaisuja.

Työssä Otaniemelle laaditaan vahvasti raideliikenteeseen tukeutuvalle tiedekampukselle soveltuva alueellinen Viisaan Liikkumisen kehittämis-ohjelma ja aloitetaan sen toimeenpano. Kehittämisohjelman ensimmäisenä toimenpiteenä auditoidaan Väre –kampuskeskus –rakennushankkeen suunnitelmat Viisaan Liikkumisen näkökulmasta ja tuotetaan samalla teeman mukainen julkisen rakennushankkeen suunnitelmien tarkistuslista.