Bulevardeilla työpaikkoja lisää kaupunkiin

By wspdw_admin, 2.11.2014

WSP laati alan dogmia tuulettavan raportin Helsingin Yleiskaavaan liittyvistä kaupunkibulevardeista. Työssä arvioitiin ns. bulevardisointi-suunnittelupolitiikan (policy) suhdetta sekä yleiskaavan tavoitteisiin että seudun kehitykseen. Työssä tuotiin esiin liikenteen ennustamiseen ja vaikutusten arviointikäytäntöihin liittyviä haasteita ja puutteita, sekä uusia näkökulmia ja arviointitapoja. Maankäyttöä ja liikennettä tuli arvioida kaupunkirakenteena suhteessa tavoitteisiin ymmärrettävästi, jotta monialainen suunnittelu ja avoin päätöksenteko on mahdollista. Keskeisin huomio on että kaupunkialueilla tulisi huomioida maankäytön ja liikenneratkaisuiden vaikutus agglomeraation (elinkeinoelämän synergia ja  kasautumisedut) kehittymisedellytyksiin. Kaupunkirakenne, jossa on enemmän urbaania kapasiteettia kuin liikenteellistä kapasiteettia, lisää alueellista hyvinvointia, kestävää kehitystä ja ihmisten toimeentulokykyä, sekä tuo lisää työpaikkoja kaupunkiin.

Lataa pdf tästä, tai tutustu laajemmin http://www.yleiskaava.fi.