Shop Front Manuaali

By Design Studio, 17.7.2014

Shop Front Manuaali on ideakirja, joka kokoaa yhtenäisten liikejulkisivujen ylläpitämisen ohjeet tavoitteena kaupungin kehittyminen eläväksi kaikkina vuodenaikoina. Näin myös loppuasiakkaan palvelukokemus on otettu suunnittelussa huomioon.

Projektin tavoitteena oli määritellä kaupungin ilme, sen vetovoimatekijät ja erityisyys sekä antaa ideoita siitä, miten ja millä elementeillä saadaan rakennettua ja ylläpidettyä yhtenäinen ja kaikkia käyttäjäryhmiä houkutteleva liikejulkisivu.

Toteutimme ideakirjan, joka tuo esille keinot tuottaa mieleenpainuvia ostoskokemuksia ja joilla voi lisätä kaupungin vetovoimaa asukkaiden ja vierailijoiden silmissä.

Manuaalissa käydään läpi esimerkiksi kaupungin vetovoimatekijät ja erityisyys, houkuttelevan ja yhtenäisen liikejulkisivujen rakentaminen, sesonkien huomioon ottaminen sekä esteettömät ja aikaa kestävät ratkaisut.