Design Manuaali

By Design Studio, 13.5.2012

Yksilöllinen ja yhtenäinen kaupunkimiljöö on kuin käyntikortti, jolla viestitään kaupungin imagoa, identiteettiä ja kotiseuturakkautta sekä vierailijoille että oman kaupungin asukkaille.

Projektin tavoitteena oli selkeyttää Savonlinnan kaupungin imagoa, yhtenäistää kaupunkimiljöötä ja viestiä kaupungin ilmeestä sovittujen elementtien kautta.

Design Manuaali kuvaa julkisen tilan suunnittelun yhtenäiset, esteettiset, esteettömät ja toimivat ratkaisut koskien Savonlinnan kaupunkia.

Käsikirjassa ohjeistetaan esimerkiksi kaupunkiympäristön katupinnoite- ja kasvivalinnoista, kalusteista, varusteista ja niiden käyttö- ja hankintaperiaatteista, pienarkkitehtuurin suunnitteluperiaatteista, keskustan alueiden värikartoista ja opasteiden graafisesta suunnittelusta.

Yllä olevassa kuvassa (2012) nähdään uusittu Savonlinnan matkustajasataman alue, joka on toteutettu 2009 valmistuneen Design Manuaalin mukaisesti.