Karhunkaatajan kaupallinen keskus

17.8.2018

Teimme kaupallisen selvityksen Karhunkaatajan ja Roihupellon kaava-alueesta, jossa selvitimme alueen kaupallisten palveluiden markkinatilannetta ja tulevia hankkeita. Koksimme myös suunnitteluperiaatteita, miten lähipalvelu-keskuksesta saadaan kaupunkimainen keskus. Tavoite: Suunnitella uusia kaupunginosakeskus, joka on urbaania kaupunkia ja sillä asukkaiden tarpeisiin riittävät kaupalliset palvelut. Karhunkaatajan keskus on tiivis kaupunkimainen keskus, jossa palvelut on tarjolla keskittymänä Viikintien varrella. Asiointiympäristö suunnitellaan yhtenäisenä […]

Vuokatin Länsirinne

14.8.2018

Vuokatti, Kainuun Sotkamossa, tarjoaa puitteet kehittyville liikunta-, vapaa-aika ja matkailupalveluille. Vireillä olevassa Vuokatin osayleiskaavassa esitettiin luonnosvaiheessa länsirinteille matkailupalvelujen sekä palvelun ja hallinnon alueita. WSP  laati alueen maanomistajalle konseptisuunnitelman, jossa esitettiin uuden tyyppistä, tärkeimmät luonnon arvot huomioivaa, rinneaktiviteettien ja palvelukylän yhteen sovittamista. Alueelle suunniteltu kerrosala on noin 50-60 000 k-m². Suunnitelma laadittiin 2017. WSP jatkaa suunnitelman sisällön […]

Xiangmi Lake – 2. palkinto!

10.8.2018

WSP:n ja Mandaworksin työryhmän ehdotus voitti jaetun toisen palkinnon Kiinan Shenzenin Xiangmi -järven aluetta koskevassa kansainvälisessä suunnittelukilpailussa. Kilpailun järjesti Shenzenin kaupungin Kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttövirasto. Kilpailun taso oli kova ja kilpailuun hyväksytyn viidentoista osallistujan joukossa oli kansainvälisiä huippunimiä, kuten James Corner Field Operations, Bernard Tschumi Architects, Studio Libeskind ja KCAP. Kilpailun tavoitteena oli kehittää alueen virkistyspotentiaalia patojärven ympäristössä […]

Jyväskylän keskustan kaupallinen kehittäminen

10.8.2018

Laadimme Jyväskylän keskustan kaupallisen nykytilan analyysin ja kehittämispotentiaalin ja -tarpeiden arvioinnin Jyväskylän Keskustavisio 2030 -työn tausta-aineistoksi. Mitä tehtiin: Arvioimme Jyväskylän keskustan kaupallista toimivuutta ja vahvuustekijöitä kauppakaduilla ja kauppakeskuksissa WSP:n kaupallisen toimivuuden mittaristolla. Tutkimme keskustan kaupallisen rakenteen kehitystä kartoituksen pohjalta. Arvioimme arviomme uusien kaupan hankkeiden merkitystä keskustan kehittämiselle. Lopputulos: Kaupallisen nykytilan arviointi ja kaupalliset vyöhykkeet ja niiden […]

Ruotulan maankäytön vaihtoehdot

9.8.2018

Tampereen kaupungin yleiskaavoitus suunnittelee kaupunkiraitiotiehen liittyviä uusia potentiaalisia asuin- ja palvelualueita. WSP on laatinut neljä vaihtoehtoista maankäytön suunnitelmaa Ruotulan alueelle 2015-2018. Vaihtoehdoissa on sovitettu yhteen kaupunkirakenne ja raitiotielinjaukset pysäkkeineen uudelleen rajattavan Golf-kentän lomaan. Vaihtoehto 3, joka on esitetty kokonaan ilman golf-kenttää, muodostaa vetovoimaisen raideliikenteen omavaraisuuden kannalta toteuttamiskelpoisimman ja laajimman ratkaisun. Ratkaisu saattaisi mahdollistaa 700 000 […]

Östersundomin yleiskaavaehdotuksen kaupan palveluverkko

8.8.2018

Östersundomin yleiskaavaehdotuksen kaupan palveluverkon suunnittelu ja vaikutusten arviointi –työn tavoitteena oli Östersundomin yleiskaavan kaupan ratkaisujen mitoittaminen ja sijoittaminen toimivuutta edistävästi sekä palveluverkon vaikutusten arviointi. Palveluverkon ratkaisujen ja vaikutusten arvioinnin pohjalta annettiin suosituksia ja jatkosuunnitteluohjeita. Työn tilasi Helsingin kaupungin Kaupunkisuunnitteluvirasto. Työn projektiryhmää veti kaupan konsultti Tuomas Santasalo, kaupan asiantuntijana toimi Katja Koskela, paikkatietoasiantuntijana Tuija Pakkanen ja […]

Sähköttäjänpuisto

7.8.2018

Suunnittelimme Helsingin Itä-Pasilan Sähköttäjänpuiston toiminnallisen, laadullisen ja ilmeen uudistamiseen tähtäävän yleissuunnitelman ja rakennussuunnitelman käsittäen mm: kasvillisuuden, kiveykset, kalusteet, valaistuksen, ulkokalusteet aitaukset ja leikkivälineet. Tavoite: Puiston toiminnallinen ja ilmeen uudistaminen elävänä ja käsittäen sosiaalisen alueen, aktiivisen alueen ja hiljaisen alueen. Kohde on YIT:n Suomi 100 -juhlan lahjoitus. Mitä tehtiin: Suunniteltiin koko puiston uudistaminen toiminnallisesti, ilmeeltään ja […]

Stoan aukiosta elävä kaupunkiaukio

6.8.2018

Helsingin Itäkeskukseen sijoittuvan Stoan aukion perusparannus alkoi kesäkuussa. Kohteen suunnittelutyön ovat tehneet WSP arkkitehti-pääsuunnittelija Matti Tapaninen ja maisema-arkkitehti Satu Niemelä-Prittinen työryhmineen. Hankkeen tavoitteena on nostaa aukion laatutasoa, tehdä aukiosta elävä kaupunkitila, tuoda alueen asukkaita yhteen sekä nostaa koko Itä-Helsingin imagoa. Aukiolle sijoitetaan mm. uusi esiintymislava ja taideseinä, joiden pystypinnat on tehty elävinä köynnössäleikköinä. Aukiolle tulee […]

Helsingin metroasemien kaupallinen kehittäminen

3.8.2018

Helsingin 16 vanhaa metroasemaa on tarpeen kunnostaa ja niissä olevat liiketilat ottaa entistä aktiivisemmin käyttöön. HKL haluaa parantaa matkustajien matkakokemusta ja tarjota paremmat oheispalvelut. Teemme kaikille metroasemille hankesuunnitelman ja kaupallisen kehittämissuunnitelman. Tavoite: Laadimme kaikille metroasemille kaupallisen konseptin, jossa määritellään asemille niiden palvelulupaus ja kaupallisten palvelumix. Etsimme sopivan yrityskokonaisuuden joka antaa hyvät ja monipuoliset palvelut metroasemilla […]

Pyöräsilta Kansalaistorilta Kaisaniemeen

2.8.2018

Nykyisen ratapihan alittavan jalankulkutunnelin pohjoispuolelle Töölönlahdenkadulta Kaisaniemenpuistoon esitetään pyörätunnelia. YIT:n mukaan toimivampi ratkaisu olisi pyöräsilta suoraan Kansalaistorilta Kaisaniemenpuistoon. Yhteys muodostaa Baanan jatkeen ja tärkeän osan keskustan pyöräilyverkkoa. Ratkaisu tukee Helsingin tavoitetta lisätä pyöräilyn osuutta liikkumisessa ja parantaa keskustan saavutettavuutta. Tunnelin kustannusarvio on 26 miljoonaa euroa. Esitetty tunneliratkaisu on kallis vain tätä yhtä käyttötarkoitusta ajatellen. Samalla […]

Atlantinsilta, Helsinki

1.8.2018

Atlantinsilta on Helsingin Jätkäsaareen Ahdinaltaalle sijoittuva uusi silta, joka palvelee sekä alueen asukkaita, että Länsiterminaaliin saapuvia matkailijoita. Ahdinaltaasta on kokonaisuudessaan kehittymässä korkeatasoista uutta merellistä kaupunkiympäristöä. WSP:n suunnittelualueeseen kuuluu Atlantinsilta, siihen liittyvät kaltevat rantamuurit sekä näköalatasanne. Ympäristösuunnittelun teemana ovat Atlantin aallot, jotka näkyvät kaltevien muurien kolmiulotteisissa betonireliefeissä sekä sillan ja aukion materiaalivalinnoissa, muodonannossa ja valaistuksessa. Siltasuunnittelussa […]

Valokoru, Hiedanranta

29.6.2018

Valokoru on Tampereelle Väliaikaiseen Hiedanrantaan toteutettava maisemallinen teos, joka rakentuu kahdeksasta valaistusta kasvihuoneesta. Kolmea eri mallia olevat kasvihuoneet on rakennettu kierrätetyistä ikkunoista. Design Studion Heini on vastannut valaistuksen suunnittelusta. Valaistus toteutetaan rakenteiden muotoja toistavilla valoviivoilla. Valokoru -teoksesta vastaa Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry ja se on osa Pirkanmaan Marttojen vetämää Active Refugees in Community […]

Rongankadun ideasuunnitelman peli

18.1.2018

Animaatiot tuovat arvokkaan apuvälineen katu- ja liikennesuunnitelmien toimivuuden arviointiin. Animaatio on kuitenkin jossain määrin staattinen esitys, jolle voi esittää kysymyksiä ainoastaan sen perusteella mitä animaation laatija on halunnut näyttää. Halusimme mennä askelen pidemmälle ja toteutimme interaktiivisen pelin, jonka avulla Tampereelle suunniteltavan Rongankadun ideasuunnitelman toimivuutta voi tarkastella joustavammin. Erityistä pelissä on se, että se soveltuu suunnitelman […]

Uusi Kaavoitus?

4.1.2018

WSP:n laatima ns. KAMMI-hanke on saatu päätökseen. Hankkeen raportti julkaistaan pian Ympäristöministeriön julkaisusarjassa. Hankkeen toteuttajina ovat toimineet WSP Finland Oy sekä Tampereen teknillinen yliopisto. Työryhmän ytimen ovat muodostaneet Teemu Jama (pp), Panu Lehtovuori, Juho Rajaniemi, Mari Siikonen, Jorma Mäntynen, Anssi Joutsiniemi, Annuska Rantanen, Katja Koskela, Timo Kärkinen, Petri Saarikoski ja Karoliina Saarniaho. Työssä laadittiin perusteltu näkemys […]

Hyötypelit hankeviestinnän apuna Hyvinkäällä

27.11.2017

WSP:n hyötypelitiimin tärkeänä tavoitteena on parantaa tilaajien hankeviestintää ja vuorovaikutusta interaktiivisten visualisointien avulla. Päätöksenteko helpottuu, kun tulevaisuuskuvista voidaan viestiä ymmärrettävällä tavalla.

Laajalahden keskustaan siroa täydennysrakentamista?

25.11.2017

Niin sanotun Veljeskulman tontin täydennysrakentamistarkastelussa pyrimme luomaan pehmeästi kaupunkimaisen korttelin Espoon Laajalahden pienimittakaavaiseen palvelukeskittymään. Kaavanlaadinnan pohjaksi esitimme kolmikerroksista lamellitaloa, joka vanhojen mäntypuiden kohdalla väistää puita ja kaartuu pehmeästi reunustaen katua aukiota ja pihatilaa. Talon muoto muodostaa kulmaukseen seinustan ja aukiotilan kirjaston edustalle. Aukion tuntumaan ja talon läpi sijoittuu porttikäytävä, joka avaa näkymiä ja reittejä talon […]

#wspmitäjos herättää keskustelua kaupunkiympäristön mahdollisuuksista

14.9.2017

Rajojen rikkomiseen tarvitaan kykyä haastaa vallitsevat olosuhteet. Keskustelu uudesta ideasta avautuu kysymällä: Mitä jos? #wspmitäjos tuo säännöllisesti yhden uuden suunnitteluidean asiantuntijoiden ja asukkaiden pureksittavaksi. Konseptilla haluamme kannustaa nopeiden kokeilujen tekemistä kaupunkien suunnittelussa. Tavoitteenamme on tuoda kiinnostavimmat kaupunkilaisten ja suunnittelijoiden ideat kaikkien nähtäväksi ja luoda näin edellytykset innostavalle ja osallistavalle julkiselle keskustelulle. Mitä jos –ehdotuksia voit […]

Mitä jos Kaisaniemenrantaa ja Siltasaarenkärkeä yhdistäisi kävelyn ja pyöräilyn silta?

14.9.2017

Kaisaniemenrannan ja Siltasaarenkärjen välille on usein toivottu kävelyn ja pyöräilyn kulkuyhteydeksi siltaa. Siten Hakaniemen ja Kaisaniemen välinen liikkuminen olisi sujuvampaa. Yhteys toisi myös viihtyisyyttä kummankin alueen rannoille, ja nyt alueita erottava merenlahti muodostuisi alueita yhdistäväksi.

Interaktiivinen visualisointimalli sai kiitosta

5.9.2017

WSP tarjoaa laadukkaita katu- ja ympäristösuunnittelupalveluja, joiden osana toteuttamamme interaktiiviset visualisointimallit ovat saaneet hyvän vastaanoton. Visualisointimalli tukee suunnitelmien käsittelyä kokouksissa ja helpottaa hankkeen esittelyä päätöksentekijöille ja asukkaille. Mitä monimutkaisempi hanke on kyseessä, sitä suurempi apu visualisointimalli on eri toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Interaktiivisuus tulee esiin ominaisuuksissa, joiden avulla sääolosuhdetta tai valaistusta voidaan muuttaa reaaliajassa kamera-animaation aikana. […]

Kiertotalouden periaatteet haltuun pelaamalla

29.8.2017

Vahvistaaksemme kiertotalouteen liittyvää ymmärrystä koululaisten eli tulevien vaikuttajien keskuudessa toteutimme kiertotalouden periaatteita opettavan pelin.

Digitaaliset työvälineet osallistavan suunnittelun apuna

4.8.2017

WSP Finland panostaa aktiivisesti kaupungin ja sen asukkaiden vuorovaikutusta palvelevien sovellusten kehittämiseen.

Design your city smart!

4.8.2017

WSP Finland is at the forefront of designing digital solutions that facilitate participatory urban design and civic communication.

Värinauha – Ehdotus Tampereen Hiedanrannaksi

14.7.2017

WSP laati syksyllä 2016 ehdotuksen Tampereen Hiedanrannan kansainväliseen ideakilpailuun. Kilpailun tavoitteena oli muodostaa Hiedanrannan alueelle houkutteleva tulevaisuuden kaupunginosa. Kilpailualue koostuu entisen Metsä Boardin sellutehtaan alueesta, Lielahden kaupallisesta alueesta tehtaan länsipuolella sekä tehtaan itäpuolella kaupungin keskustan suuntaan jatkuvasta pitkästä ranta-alueesta. Alueella sijaitsevat nykyisin muun muassa Lielahden kartano puistoineen.

West Terminal 2

2.6.2017

The applied games team at WSP Finland’s Helsinki office created a game model of the new passenger terminal in West Harbour, Helsinki. The model provided the designers, constructors and residents with a means to look at the future building and its service and traffic solutions in a virtual environment. The users were able to both […]

Kävelyvirta-analyysit suunnittelun tukena

29.5.2017

Mihin syntyy uuden kaupunginosan vilkkain katu? Miten asiointivirrat ja kävelyvirrat korreloivat keskustassa? Miten uusi kauppa/pysäkki/pysäköintilaitos muuttaa kävelyvirtoja? WSP:n kaupunkianalytiikka tarjoaa välineitä data-perusteiseen vaikutusarviointiin ja -suunnittelupäätösten tekoon. Lisätietoa tuija.pakkanen@wsp.com ja tuomas.santasalo@wsp.com Projektiesimerkkejä: ps. Katso myös kävelyvirtaennuste Tampereen Kunkkuparkin suunnitteluun täältä! Kävelyvirtojen ennustaminen edellyttää verkostosaavutettavuuden laskentamallien hallintaa. Olemme kehittäneet verkostosaavutettavuuden laskentaa ns. naapurustoanalyysin pohjalta. Naapurustoanalyysistä saat lisätietoa CITYROI tuotesivulta. Katuverkoston suunnittelu ja sen jatkuva kehittäminen on […]

Virtual walk in future Oulunkylä

11.5.2017

City of Helsinki composed three idea models of possible urban structures for the centre of Oulunkylä neighbourhood. These models envision the the potential related to upcoming urban infill projects in the vicinity of both the main railroad line and the Jokeri Light Rail Line. These projects, together with the excellent public transport services in the […]

Applied games used in the development of Myyrmäki centre

11.5.2017

The fourth largest city in Finland, City of Vantaa, adopted applied games in co-designing of public urban spaces with the city’s residents. The goal was to collect opinions about and improve the plans of the future centre of the Myyrmäki district. The applied games team in our Helsinki office created a game which was based […]

Hyötypelit esillä Viherympäristö-lehdessä

10.5.2017

Artikkelissa pohditaan liikemallinnuksen hyötyjä harrastuspaikkojen suunnittelussa.

Mallipohjainen kysely Myyrmäen keskustasta

10.5.2017

Vantaan Myyrmäen keskusta-alueen yleistä ulkotilaa visioitiin asukkaiden kanssa hyötypelin avulla. WSP:n laatiman ympäristön yleissuunnitelman pohjalta toteutettiin vuorovaikutteinen kysely, jossa käyttäjällä oli mahdollisuus valita katu- ja toripintoihin, valaistukseen ja kaupunkitaiteeseen liittyviä vaihtoehtoja. Tutustu suunnitelmasta laadittuun animaatiovideoon!

Oulunkylä 2030

10.5.2017

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto laati Oulunkylän tulevaisuuden keskustasta kolme ideamallia. Malleissa kuvataan tiivistyvää kaupunkirakennetta, joka mahdollistaa lisää asukkaita ja palveluita Oulunkylään erinomaisten joukkoliikennepalvelujen äärelle, pääradan ja Raide-Jokerin solmukohtaan. WSP laati Oulunkylän keskusta-alueelle virtuaalikävelyn, jonka tarkoituksena on käynnistää keskustelu Oulunkylän tulevaisuudesta. Miltä alueen kaupunkirakenne voisi näyttää 15 vuoden kuluttua?

Kehä(kaupunki) II ?

1.2.2017

Kehätie kaupunginosiksi Kehä II Länsiväylän ja Turuntien välillä valmistui vuonna 2000. Kehä II:n jatkeesta Turuntieltä koilliseen on laadittu suunnitelmia 90-luvun alusta viimepäiviin. Kustannustasonsa ja liikenteellisen standardinsa vuoksi hanke uhkaa jäädä vain varaukseksi kaavoihin. Kehä II jatkamisesta Hämeenlinnanväylälle on laadittu vuonna 2008 yleissuunnitelma, jonka mukaisen moottoriväylän rakennuskustannukset olisivat noin 650 miljoonaa euroa. Uudenmaan maakuntakaavassa ja Espoon eteläosien […]

Mannerheimintien juhlavalaistus toteutuu täydessä loistossaan 2017

21.11.2016

Katua reunustavien 7 m korkeiden jouluvalojen asennus valmistui jouluksi 2016. Suomi100 juhlavuoden jouluksi 2017 valaistus täydentyy kadun ylle ripustetuilla valopalloilla. Havainnekuva 2017 toteutuksesta.   WSP vastasi kohteen suunnittelusta ja hankinnan kilpailutuksesta.

Maisema-arkkitehti loihti pellosta puiston – kasvillisuus voimakkaana teemana

18.11.2016

Maisema-arkkitehtuuriyksikössä on laadittu Tuusulan uudelle Peltokaaren asuinalueelle Lilly Kajanus-Blennerin puiston yleissuunnitelma.

KERA CHALLENGE VOITTO!

16.6.2016

”Co-Op City -kilpailuehdotuksessa esitettiin upea konsepti keskittyen erityisesti sosiaalisiin ja ihmislähtöisiin näkökohtiin kaupunkikehityksessä ottaen näin huomioon todelliset pohjoismaiset arvot ja kilpailun kriteerit. Raati oli erityisen ihastunut realistiseen suunnitelmaan, jossa toteutetaan kiertotalouteen, yhteisrakentamiseen, yhteiskehittelyyn ja yhteisasumiseen liittyviä ratkaisuja.”

Rantaväylän skenaariomallit

19.5.2016

WSP on laatinut Jyväskylän kaupungille ja Keski-Suomen ELY-keskukselle skenaariomallit, joiden kautta pyritään löytämään tavoitteet Rantaväylän tulevaisuudelle ja sitä ohjaavalle osayleiskaavalle. Skenaariomallit laativat arkkitehdit Tomi Jaskari ja Xiaoyu Chen Esrin CityEngine ohjelmalla. Mallien esittelyssä käytettiin Esrin City Engine web-viewer -palvelua. ”Skenaariomalli on loistava tapa vertailla eri ratkaisuiden eroja. Rehellisen havainnollisuuden lisäksi mallista saadaan tarkat mitoitustiedot ”tulevaisuuden […]

Kehä III – Lentoasemantien liittymän ramppisillat ja KIITO -teos

27.4.2016

Iltavalaistuksen aikaan sillan korostusvalaistukset ja KIITO –teos luovat matkaan lähdön tunnelmaa ja ovat tervetulotoivotus Suomeen saapuville.

WSP:lle siltasuunnittelupalkinto Espoon Finnevikinsillasta

17.3.2016

Finnevikinsilta Espoossa yhdistää Matinkylän ja Finnoon asuinalueet Finno-bäckenin laakson yli Etelä-Espoossa. Sillan kokonaispituus on 365 metriä ja se on Espoon pisin silta.

WSP finaaliin Kera Challenge -kilpailussa

11.2.2016

WSP:n, Arkkitehtuuritoimisto B&M:n, Päivi Raivion ja Setlementtiasuntojen kilpailuehdotus Co-op City on valittu finaaliin Kera Challenge –kilpailussa.

Uusi Kruunusillat-video julkaistu

1.2.2016

Kruunusillat hanke yhdistää Helsingin itäiset, merelliset kaupunginosat kantakaupunkiin.

Osallistuvan budjetoinnin projekti ”Budjetoi puisto!” voitti sarjansa Vuoden laatuinnovaatio 2015 kilpailussa.

13.11.2015

”Budjetoi puisto” oli verkossa julkaistu budjetointipeli, joka tarjosi asukkaille helpon ja hauskan tavan osallistua Suvelan asukaspuiston suunnitteluun ja tuleviin hankintoihin.

Myyrmäen uusi bussiterminaali

11.11.2015

WSP suunnitteli Vantaan Myyrmäen bussiterminaalin ja siihen liittyvät katu- ja jalankulkualueet vuosina 2012-2014.

Leppävaaraan uusi lähiliikuntapaikka

11.11.2015

Espoon Leppävaaraan avattiin toukokuussa 2015 uusi lähiliikuntapaikka, joka täydentää nykyistä Leppävaaran yleisurheilustadionin, uimahallin ja jäähallin muodostamaa urheilukeskittymää.

Vuorovaikutteisen valaistuskokemuksen suunnittelu pelimallilla

6.11.2015

Uusimmat huipputeknologiat mahdollistavat tulevaisuuden kohteiden realistisen virtuaalisen kokemisen.

Valotaideteos Valoisalla Baanalla

30.9.2015

Helsinki juhlisti YK:n Kansainvälistä Valon vuotta Valoisa Baana -tapahtumalla 24. -27.9.2015. WSP:n valoteos loisti Arkadiankadun sillan alla.

Pasila Fix!

21.8.2015

WSP laati potentiaaliselle investorille näkemyksen kuinka Pasilan kilpailualueelle voitaisiin laatia BREEAM-Communities -sertifikaatin Excellent-tasoinen hanke. Helsingin kaupunki ja Senaattikiinteistöt valmistelevat alueelle kilpailua: http://www.helsinkihighrise.fi/ , jolla alueelle haetaan sekä ideaa että investoria. WSP:n laatima luonnos pyrkii osoittamaan, millä tavalla Pasilan pirstoutuneeseen ympäristöön voidaan saavuttaa BREEAM-tavoitteiden mukaisesti mahdollisimman paljon sekä julkista katu/aukiotilaa ja yhteyksiä että yksityistä kerrosalaa ilmastoystävällisellä tavalla. Luonnos pyrkii […]

Kehäradalle taidetta WSP:ltä

10.8.2015

Kesällä avattu uusi alikulku Vantaan Keimolan ja Kivistön välille on saanut värikkään ilmeen.

WSP:n yhteissuunnittelun työkalupakki

2.7.2015

WSP:n inspiroivilla yhteissuunnittelumenetelmillä luodaan yhdessä laadukas ja havainnollisesti dokumentoitu visio tulevaisuudesta.

Iso-Vilusen Skeittipaikka Tampereella on valmistunut

1.7.2015

Tampereelle on keväällä valmistunut 1300m² laajuinen, paikallavalettu, betoninen skeittipuisto. Kohde sisältää skeittipaikan ja sitä ympäröivän viheralueen.

Leikkipuisto Mustakiven osallistava työpaja

1.7.2015

WSP järjesti HKR:n toimeksiannosta työpajan Leikkipuisto Mustakiven kunnostamisesta.

Kiertotähdenpuiston skeittipaikan avajaiset

1.7.2015

Juhannuksen alla vietettiin Kiertotähdenpuiston skeittipaikan avajaisia Vantaan Matarissa.

Kirkkonummelle tervetulo-opasteita

1.7.2015

Kirkkonummen kunta tilasi WSP:ltä talvella 2015 yleissuunnitelman kolmesta vaihtoehtoisesta tavasta toteuttaa tervetulo-opasteet kantatien 51 varressa. Projektiryhmään koottiin WSP:ltä maisema-arkkitehtuurin, muotoilun, kuvataiteen ja rakennesuunnittelun asiantuntijoita.

Muotoilujohtajuutta arjessamme

24.6.2015

WSP:n muotoilujohtaja Mari Siikonen ja Design Studion päällikkö Pia Salmi avaavat muotoilujohtajuuden tehtävää ja roolia osana monialaista yhdyskuntasuunnittelua.

Savilahden henki

23.6.2015

Savilahti on Kuopion merkittävin kehittämisalue luonnonkauniissa ympäristössä Kallaveden rannalla. Alueella sijaitsee monipuolinen paletti yrityksiä, oppilaitoksia ja palveluita. WSP laati alueen kaavoituksen pohjaksi Savilahden kampuksen vision sekä kolmen koulutusasteen toiminnallisen sijoittumissuunnitelman.

Lisää kaupunkia Ouluun!

23.6.2015

Kemintien Bulevardi on yksi Oulun yleiskaavaan liittyvän kehitysvyöhykkeen osa. Kemintien ympäristön kehittämisellä bulevardimaiseksi kaupunginosaksi tavoitellaan yleiskaavan elinkeino- , asumis- ja kestävyystavoitteita, joihin Oulun maankäytön tulee kyetä vastaamaan tulevaisuudessa. WSP on laatinut kehitysvision Kemintien Bulevardin tulevaisuudesta yhdessä Oulun yleiskaavoituksen kanssa. Lisää aiheesta Oulun kaavoituksen sivulla: http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu

Tuulivoimanäkemykset esiin verkkokyselyllä

16.6.2015

WSP ja Steep Interactive tuottivat verkkokyselyn selvittämään, miten kaupunkilaiset suhtautuvat tuulivoimaan ja tuulivoimaloiden rakentamiseen Helsingissä

#paradigmanmuutos

25.5.2015

WSP on saanut Vuoden Kuntatekniikan Saavutus 2015 -palkinnon Helsingin yleiskaavaan liittyvästä konsulttityöstä ”Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi”!

Siltamuotoilun inspiraationa lohikäärmeen leukaluu

16.3.2015

Dragon Bridge – kilpailuehdotus voitti siltakilpailun Vietnamin Ho Chi Minh Cityyn 2009.

Helsingin kaupunkitilaohje ajantasaisesti verkossa

13.3.2015

Helsingin kaupunkitilaohje on julkisen tilan hankintojen, suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon käsikirja suunnittelijoille, hallintokunnille ja päättäjille. Ohjeen suunnitteluvaiheen viestintää ja projektityötä palvelee sille avattu www-sivusto, jossa kaikki aineisto on ajantasaisesti käytettävissä.

Jalokiviä Kivistön asuntomessualueella 2015

13.3.2015

Kivistössä ympäristötaidetta toteutetaan laajasti koko kaupunginosassa.

Sibbesborg 4 vuotta!

23.2.2015

Sipoon kunta järjesti vuonna 2011 kansainvälisen kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailun. Kilpailun tavoitteena oli selvittää, miten Söderkullaa ja Sipoonlahden ympäristöä eli Sibbesborgia tulisi kehittää, jotta alue vastaisi niin paikallisiin kuin kansainvälisiinkin kestävyyden tavoitteisiin tulevaisuudessa.

WSP Natural Visualization

10.2.2015

WSP:n Lauttasaaren toimistossa toimii NV-tiimi. NV tulee sanoista Natural Visualization. NV-tiimin missio on suunnitella kaiken mittakaavan arkkitehtuuria ja muotoilua tietomallien avulla siten että tuloksia voidaan havainnollistaa mahdollisimman realistisella ja luonnollisella tavalla.

Valoa Heinolan virkistysreitille

21.1.2015

Heinolan julkisten alueiden yleissuunnitelma käsitti kaikki keskeiset viheralueet ja keskustan rantavyöhykkeen. Suunnitelman tavoitteena oli luoda yhtenäinen viherverkko puistojen ja kevyt liikenne painotteisten katujen välille.

WSP+VERSTAS Vallisaareen!

18.12.2014

WSP:n, Verstas arkkitehtien ja Lauri Putkonen Tmi:n muodostama tiimi valittiin Helsingin Vallisaaren ja Kuninkaansaaren yleissuunnitelman tekijöiksi.

Helsingin keskusta-alueen tärkeimmät julkiset veistokset valaistaan

16.12.2014

Taiteen asemaa Helsingin keskustan kaupunkitilassa vahvistetaan valaistujen taideteosten sarjalla. Teosten valaistusten toteutukset alkavat vuonna 2015.

WSP Telakkarannan suunnittelijaksi

4.12.2014

Vuoden 2015-16 aikana suunnitellaan Telakkarannan alueen julkiset kaupunkitilat ja rantalaiturit osaksi Helsinginniemeä kiertävää vetovoimaista ja urbaania rantavyöhykettä

Himmeleitä Esplanadilla!

4.12.2014

Teatteriesplanadin puihin ripustetut himmelit ovat yksi ehdotus Helsingin jouluvalokuvioksi tulevaisuudessa. Tämä persoonallinen ja perinteinen suomalainen joulusymboli oli selvä muotosuosikki projektissa järjestetyssä yhteisideoinnin työpajassa.

Guggenheim Helsinki No Dice

3.12.2014

WSP + 3TIprogetti -tiimi ei päässyt jatkoon Guggenheim Helsinki kisassa. 1715 ehdotuksesta valittiin 6 työryhmää työstämään ehdotuksensa voittajaksi. WSP/3TI:n ehdotus ei päässyt 3 promillen kaartiin, vaikka oli tekijöiden mielestä ihan kiva.

Kävelyvirta-analyysi

28.11.2014

Tampereella suunnitellaan maanalaisen pysäköinnin laajentamista Hämeenkosken länsipuolelle. Työnimellä ”Kunkun parkki” kulkeva hanke muuntaa tulevaisuudessa seudullisen asioinnin keskustan kävelyasioinniksi.

Viisas Otaniemi

28.11.2014

WSP koordinoi viisaan liikkumisen kehittämisohjelmaa Otaniemessä. Tavoitteena on suunnitella lähivuosina voimakkaasti kehittyvän ja metroasemanakin rakentuvan Otaniemen liikennepalvelut ja infra käyttäjälähtöisesti tukien kestäviä ja innostavia liikkumisratkaisuja.

Uudenlaista virkistysreitin kehittämistä!

28.11.2014

Kehä Vihreä –projektiin kokosimme asiantuntijaryhmän, jossa on edustettuna paikallistuntemuksen tuomaa resurssiviisautta, palvelumuotoilunäkökulmaa ja markkinointiviestinnän osaamista.

Korkeasaaresta kaupunginosa 2023?

2.11.2014

Helsingin Korkeasaaresta tulee uusi kaupunginosa, kun siltayhteys Kalasatamasta Korkeasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan valmistuu. Tähän asti saari on ollut kokonaan eläintarhan aluetta, mutta siltojen myötä saaren pohjoisosasta tulee osa julkista kaupunkitilaa ja siten ihan oma kaupunginosansa.

Bulevardeilla työpaikkoja lisää kaupunkiin

2.11.2014

WSP laati alan dogmia tuulettavan raportin Helsingin Yleiskaavaan liittyvistä kaupunkibulevardeista. Työssä arvioitiin ns. bulevardisointi-suunnittelupolitiikan (policy) suhdetta sekä yleiskaavan tavoitteisiin että seudun kehitykseen.

Lataa voltti

2.11.2014

Helsingin kaupungin rakennusvirastolle laaditaan ohjeet sähköajoneuvojen julkisten latauspisteiden sijoittamisesta kaupunkiympäristöön.

NV goes 3D

24.10.2014

WSP:n Lauttasaaren toimiston Natural Visualization (NV) -tiimi siirtyi 3D-tulostusaikaan.